NEWS

 Senaste veckomail utskickat (till anslutna*): v. 27 2023.07.05                                                        *För att få information, tillgång till mail och Facebook.

Har problem med Outlook, således inga veckomail innan det är fixat 

- 15 sept. [fr.] Fredags-tur. Samling kl. 11.00 ELON Aspholmen,Örebro. GENOMFÖRD

- 21 sept. [to.] Laxå Modelljärnvägsförening. Avresa 17.30 OK/Q8 Västhaga, Örebro.

- 23 sept. [lö] Kopparbergsmarknad. Samling 10.00 OK/Q8 Lillån

-  30 sept. [lö] 16.00 Mat & Pub-kväll Vina Pho, Ekersgatan 22, Örebro


Kommande aktiviteter se under: AKTIVITETER 

    - Övrigt: se Aktivitetskalenden.