18 jan. Planering

18 januari. La Pampa, Örebro.  Planeringsmöte med dryck och mat.