Förord 1 oktober

Efter 16 år som ordförande i Nerikes Bikers MC, valde jag att inte vara valbar till nya Styrelsen 2013-2014, ett beslut som jag valt efter en tids funderingar. Som Ni alla vet så har jag jobbat mycket med det som åligger en ordförande samt skribent. Det har både varit roligt och arbetskrävande.  Vill tacka ER alla för att jag har fått ert förtroende under alla dessa år. Hoppas att Du har uppskattat ”Bikers Allehanda” under dessa år,  det blev 119 nummer.  Då jag får mer tid över i fortsättningen så kommer jag att utöka det jag tidigare jobbade med utanför klubbverksamheten, under ett flertal år.  Arrangerat utlands-touringar (lite av detta du har läst om i Bikers Allehanda), och då även med kortare turer.

Kommer inte ha någon samlingsdag/plats varje vecka, utan det får respektive klubb sköta. Endast aktiviteter utanför detta. Bl.a. Gemensam åkning till träffar, dagsturer, turer med övernattning, resa till mässor, temadag med och utan motorcykel.  En helt öppet för önskemål från webbläsare på hemsidan.     OBS! Är helt utan klubbsamhörighet. 

Nu till den hemsida som gäller, om du är intresserade: www.skojmedhoj.se

-          En sida som heter *VI TRÄFFAS* är avsedd för oss att ange om man ska göra något och vill delge det som flera kan följa med. Tror att denna sida kommer att bli välbesökt under säsong.

Ska som tidigare uppdatera hemsidan så ofta som möjligt. (En levande hemsida)