NEWS

 

   Kommande aktiviteter se under: AKTIVITETER 

P.g.a. Corona så ställs inneaktiviteter in nu på våren.

Planerade mc-turer ska vi försöka genomföra: 

 29 maj lördagstur

 

 

 

 

(p.g.a. Corona, så har vi detta i princip. Då vi håller oss till

 

  rekommendationer. Ej för många.)